Παρουσίαση

Μία νέα δυναμική εταιρία, που εδρεύει στην Πάτρα από το 2008, και είναι εξειδικευμένη στην παροχή καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και διαφήμισης. Στόχος της είναι να ξεχωρίζει για τις προτάσεις της και τις υπηρεσίες της. Το δυναμικό της αποτελείται από προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες με επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και παροχή αποτελεσματικών και ευέλικτων λύσεων, με χρήση εργαλείων και τεχνολογιών τελευταίας γενιάς.

Επιδιώκει την παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών και λύσεων με τεχνολογίες αιχμής, στοχεύοντας στην ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή ανταγωνιστικών και ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων.

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

 •  
 •  

Εκτυπώσεις Εντύπων

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •